Boquerones

White Anchovies, Vinaigrette, Shallots, Capers